باران دوستی

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند

یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم

که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد

یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم

چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باش

!!!دوستای گلم...عیدهمتون پیشاپیش مبارک

با یه دنیا آرزوی قشنگ برای تک تک دوستای خوب و مهربونم


سالی در راه است

سالی پر برکت

سالی که اگر خواهی

نیست در آن حسرت

برف ها آب شدند

غصه ها از ما دور

یک دل خوش دارم

که شده سنگ صبور

تو در این خانه تکانی بتکان

هر چه از درد حکایت میکرد

بگذار پاک شوی از غم ها

خالی شوی از دوده ی درد


!!!بچه ها واستون آرزوی بهترین ها رو دارم+

...بازم سال نو مبارک+

!...لحظه ی سال تحویل یاد منم باشین+

samin |23:47 |یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391